TEKNİK EMNİYET VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI


Saha uygulamalarında ve işveren tesislerinde bir işin yürütülmesi sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikolojik etkenlerden kaynaklanan ve çalışanların iş kazalarına, meslek hastalıklarına, tesislerde; tesisat ve ekipman hasarına yol açabilecek, hatalı davranış biçimlerini, emniyetsiz koşulları belirlemek ve bunlara karşı önlemler geliştirmek içinyapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne teknik emniyet ve iş güvenliği denir.

SORUMLULUK
Proje Müdürleri, şantiye şefleri, mühendisler ve formenler sorumlu oldukları işlerde, personelin emniyetli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını temin etmek için, işyerlerini ve çalışma koşullarını gözlemlemeli, hatalı davranış ve emniyetsiz koşulları belirlemeli ve gidermelidirler.

Alt müteahhitlerin, bu kitapçıkta belirtilen kurallara uygun çalışması bağlı oldukları müdür ve şefleri tarafından kontrol edilmelidir. Müteahhite, yapacağı işle ilgili tehlikeler anlatılmalı ve alınması gerekli tedbirler belirtilmelidir.

TÜM ÇALIŞANLAR
Tüm çalışanlar, yaptıkları işlerde bu kitapçıkta belirlenen emniyet kurallarına uymak ve kendilerine sağlanan kişisel koruyucu ekipmanları kullanmakla yükümlüdürler. İşin yapılması esnasında kendilerinin ve diğer çalışanların iş kazasına maruz kalmalarını önlemek için yeterli dikkati göstermeli ve emniyet tedbirlerini almalıdırlar. Görevli oldukları sahada oluşan emniyetsiz koşulları üstlerine bildirmeli ve/veya giderilmesini sağlamalıdırlar.

ALT MÜTEAHHİTLER
Tüm müteahhit personeli belirtilen tüm kurallara uymalıdırlar. Müteahhit firma, teknik emniyet konularında personeline eğitim vermeli, çalışanlarına kişisel koruyucu donanımlarını sağlamalı ve kullandırmalı ve kontrol etmelidir.

  UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR VE İLKELER

        
1. işyerine alkollü içki ve uyuşturucu madde getirmek veya bu maddelerin tesiri altında gelmek yasaktır. Aksine davranışlarda disiplin cezası uygulanır.
2. Her çalışan, işletme talimatlarının yanısıra teknik emniyet kurallarına da
uymak zorundadır.
3. Sigara içilebilir bölgeler haricinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.
4. Çalışma izni alınmadan iş yapılamaz.
5. Tesis içerisinde araç kuIlananlar, o tesis için belirlenmiştrafik kurallarına uymak mecburiyetindedir.
6. İşyerinde cep telefonu kullanmak yasak ise kesinlikle kullanılmaz.
7. Keskin veya sivri uçlu eşyalar cepte taşınmamalıdır.
8. ARDA Mühendislik, İnşaat Ltd. Şti. personeli kendilerinin olduğu kadar beraber çalıştıkları kimselerinde emniyetinden sorumludur.
9. Çalışılan sahalar düzenli, temiz ye iş kazalarına neden olabilecek emniyetsiz koşullardan arındırılmış olmalıdır.
10. Sahalarda bulunan ikaz ve uyarılevhalarına mutlaka uyulmalıdır.
11. Sahada çalışan tüm personel kendilerine dağıtılan koruyucu giyim
donanımlarını kullanmak zorundadırlar.
12. Yakıt ve madeni yağ bulaşmış iş elbiseler derhal çıkarılmalı ve
değiştirilmelidir.
13. İş yeri zemininin kaygan olmamasına dikkat edilmeli, yakıt ve madeni
yağ döküntüleri derhal temizlenmelidir.
14. Emniyetsiz koşullar ve uygulamalar mutlaka sorumlulara bidirilmelidir. Yaralanma ve/veya ekipman hasarıyla sonuçlanmış olsun veya olmasın iş kazaları için kaza raporu tutulmalıdır.
15. Kaba şakalar yapmak yasaktır. En küçük dikkatsizlikveya ihmal büyük kazalara, yangınlara neden olabilir

  KİŞİSEL KORUYUCU EKIPMANLAR

Kişisel Koruyucu ekipmanların kullanılması kazaların oluşumunu önlemez, fakat kaza sonucunda oluşacak kayıpları en aza indirir.

Tehlikenin ne zaman ve nereden geleceği bilinemez. Bu yüzden verilen kişisel koruyucu ekipmanlar belirtilen yerlerde istisnasız kullanılmalıdır.

  Genel Prensipler

1. Kişisel koruyucu ekipmanlar işe uygun olarak seçilmiş olmalıdır.
2. Hasarlı ekipmanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.                                
3. Ekipmanlar personele zimmetli olarakverilmeli ve liste tutulmalıdır.  
4. Hasarlı olan ekipman teslim edildikten sonra yenisiyle değiştirilmelidir.
5. Kullanılmış ve çıplak bedene temas eden iş ekipmanları dezenfekte edilmeden başkalarına verilmemelidir.              
6. Ekipmanlar bedene uygun ölçüde alınmalı veya ayarlanmalıdır.

      Başın Korunması

Başa bir cismin düşmesi, çarpması veya vurması tehlikesine karşı baret kullanılmalıdır.

1. Maske kullanmak zorunda olan kaynakçılar dışında, sahada çalışan tüm personel baret giymek zorundadır.
2. Baret, içindeki ayar kayışı ile başa iyice oturtulmuş olmalıdır.
3. Yüksekte ve rüzgarlı havalarda çalışan personel giydikleri baretlerin çenelik bandını takmalıdırlar.

Gözlerin ve Yüzlerin Korunması

1. işletme sahası içerisinde ve işin özelliğine uygun tipte gözlük kullanılma-lıdır.       
2. Kullanılmayan yüz siperleri ve koruyucu gözlükler kendi ambalajlarında saklanmalıdır.      
3. Gözlükter ve yüz koruyucuları çalışanları aşağıdaki çalışmalarda oluşabilecek çapak veya kimyasalların sıçramalarından koruyacaktır:

Yakıt/madeni yağ/tehlikeli sıvı sıçraması muhtemel işler,
Laboratuarda yapılan işler,
Kesme, zımpara, perçin, raspa veya taşlama işleri,
Çekiçle yapılan, metalin metale çarpmasını gerektiren işler,
Metallerin delinmesi ve kesilmesi işleri,
Havalı beton tabancalarının kullanıldığı işler,
Toz, kum veya buna benzer maddelerin savrulduğu yerlerde çalışırken,
Kimyasal maddelerle çalışmalarda,
Oksijen kaynağı, elektrik kaynağı, kesme veya benzeri fazla ışıklı işlerde çalışan personel, meydana gelen ışınlardan gözleri koruyacak nitelikte renkli malzemeden yapılmış uygun koruyucu gözlükler kullanmalıdırlar.

Ayakların Korunması

1. Sahada bulunan herkes istisnasız çelik burunlu, antistatik iş ayakkabısı kullanmalıdırlar.
2. Elektrikçiler çalışmalarında yalıtkan ayakkabı veya çizme kullanmalıdırlar.
3. Ayak sağlığı için yaz aylarında hergün pamuklu çorap giyilmelidir.
4. Su ile yıkama işlemlerinde, çamur içinde veya havuzlarda yapılan
çalışmalarda çizme kullanılmalıdır.
5. Çalışma sırasında kullanılacak ayakkabıların bağları, kısa olmalı veya her
zaman ayakkabı kenarına sokulmalıdır.

 
 
  Web Tasarım: Göksel Gümüş .0532 774 63 19
Copyright ©2008 Arda Mühendislik Tel : 0216 550 37 16 Pbx / Fax : 0216 550 59 93  / e-posta: info@arda.gen.tr